Welkom

Psychologenpraktijk Innerspekt

Welkom op de website van psychologenpraktijk Innerspekt. Mijn praktijk is vanaf maart 2018 gestart en gevestigd in Gezondheidscentrum Plus te Soest. Ik start met praktijkvoering op de maandagen, dinsdagochtend en – avond. Daarnaast start ik september op de woensdagochtenden in Zeist, gezondheidscentrum Widar.

Ik bied zorg in de generalistische basis GGZ voor kinderen, jong-volwassen, volwassenen en ouderen. Deze zorg kenmerkt zich door een kortdurende, doelgerichte, praktische en probleemgerichte benadering, waarbij nadrukkelijk oog is voor de gezonde kanten van de cliënt. Voor mij staat in het hulpverleningstraject samenwerken centraal, met als doel dat u na een aantal gesprekken weer grip hebt op de klachten en het leven.

Op deze site maakt u kennis met mijn praktijk, mijn werkwijze en mijn achtergrond. Ook vindt u er praktische informatie rond aanmelding, verwijzing, kosten en vergoeding vanuit de zorgverzekering, en tarieven van niet-verzekerde zorg.

Wachttijd
Op dit moment is een wachtlijst van 5 weken voor locatie Soest en 2 weken voor locatie Zeist. Informatie over de wachttijd is geactualiseerd op 4 september 2018.